Я МАЮ ПРАВО

4.04.2018

 

2018 я маю право 1 200 x 133У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбулась презентація проекту «Я МАЮ ПРАВО» для студентів факультету політології та права. Очільник юстиції Києва Станіслав Куценко спільно з адвокатами столиці Миколою Ореховським та Віталієм Коломійцем розповіли молоді про захист особи, майна та бізнесу у кримінальному процесі. Станіслав Куценко у зверненні до студентів зауважив, що Конституцією України визначено головний принцип політики держави в галузі забезпечення прав людини і громадянина: "Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави".

2018 я маю право 2 200 x 133При зверненні до суду, як і до інших державних та громадських інституцій, за захистом своїх порушених прав нерідко бракує належного документального підтвердження порушень; належної і своєчасної фіксації фактів, подій, явищ; відповідної нормативно-правової бази з цих питань. Наприклад, звернення громадянином до суду за відшкодуванням моральної шкоди. В поняття моральної шкоди входять - втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Тому очільник юстиції Києва звернув увагу студентів на необхідність ще із навчальної лави не тільки знати про свої права, а й вміло захищати їх на практиці. У цьому на поміч прийде правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». Наша мета – підвищити юридичну грамотність українців та сформувати нову правову культуру в суспільстві. Це масштабна реформа правової свідомості, яка забезпечить сталий розвиток України як сучасної демократичної держави. Ми даємо чіткі й зрозумілі поради, як діяти, коли твої права порушують. Ми доводимо, що держава може бути твоїм партнером, і встановлюємо рівність перед законом для кожного українця.  Співробітники столичної юстиції та адвокати не лише надали інформацію для студентів, а й роз’яснили, як ці права захищати.