Заступники декана

 

 Токарчук портрет 200 x 300

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

ТОКАРЧУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Народилася у 1984 році у с. Н.Синьовидне Сколівського р-ну Львівської обл. По закінченні загально-середньої школи у 2001 році вступила до Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, де здобула вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». Кандидат юридичних наук, доцент.

З 2008 року працює на кафедрі «Теорії та історії держави і права» факультету політології та права Національного педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова на постійній основі. 
З 2006 року по 2010 рік навчалася в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова (на заочному відділенні).
В 2011 році захистила дисертаційне дослідження на тему «Державно-правові погляди С.П.Шелухіна» за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та отримала науковий ступень кандидата юридичних наук.
В 2012 році вийшла друком монографія на тему «Державно-правові погляди С.П.Шелухіна».

У 2014 році отримала диплом доцента.
На факультеті політології та права постійно виконує навчальне навантаження, викладає лекційні курси із навчальних дисциплін: «Історія держави та права зарубіжних країн», «Державне право зарубіжних країн», «Правознавство», «Основи науково-правових досліджень». 


2017 Кархут О. Я. для сайту 217 x 312

 ЗАСТУПНИК ДЕКАНА З ВИХОВНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ

КАРХУТ ОЛЬГА ЯРОСЛАВІВНА


Народилася 23 березня 1988 року на Тернопільщині.
У 2010 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Правознавство», отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію магістр права; викладач права.
У 2014 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень на тему: «Механізм правового регулювання суспільних відносин у сфері освіти: теоретико-правовий аспект» і отримала диплом.
Науково-педагогічний стаж зі спеціальності з 2010 року.
Підвищення кваліфікації: Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві (2011).
Читає курси: «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Правове регулювання освіти в Україні», «Освітнє право», «Правознавство», «Інтелектуальна власність». Керує курсовими, бакалаврськими, дипломними, магістерськими роботами.
Відповідальний секретар Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Серія 18. «Право».
Основні напрями наукової та педагогічної діяльності пов’язані з актуальними питаннями теорії та історії держави і права, правового регулювання освіти, освітнього права тощо.
Є автором більше 30-ти наукових публікацій.
Монографії:
Кархут О. Я. Механізм правового регулювання суспільних відносин у сфері освіти: теоретико-правовий аспект : монографія / О. Я. Кархут. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 225 с.
Кархут О. Я. Правове регулювання освіти в Україні у контексті європейської інтеграції. Актуальні проблеми юридичної освіти та науки в Україні : монографія / за ред. Ю. С. Шемшученка. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 361 с. (С. 298-309).